STALL ÅMINNE POKALEN 2015 HOPPNING NIVÅ 1

SÖNDAG 7.6.2015 kl. 13.00

Klass 1 30-40 cm bed. 367,1 (A2/A2)

Klass 2 50 cm bed 367,1 (A2/A2)

Klass 3 60 cm bed. AM5 STALL ÅMINNE POKALEN 2015 KLUBBNIVÅ

Klass 4 70 cm bed. 367,1 (A2/A2)

Klass 5 80 cm bed. AM5 STALL ÅMINNE POKALEN 2015 REGIONNIVÅ


Specialbestämmelser:
1. Sista anmälningsdag torsdagen den 4.6.2015 till Rita (0409602264) eller via fb
2. Startavgift 8€
3. Startlistor kommer på fredag 5.6.2015 upp på Stall Åminnes fb sida
4. Kaffeservering
5. För att få delta måste du vara FRF-medlem eller inneha Green Card
6. Arrangören förbehåller sig rätten till ändringar
7. Rosetter till de placerade
8. Boxplats 5€
9. Tävlingsledare Rita 0409602264
10. Meddela i samband med anmälan om du deltar i Stall Åminne Pokalen
11. Vinnaren i Stall Åminne Pokalen vinner ett hästtäcke, pokal och stor rosett.
12. Klasserna är öppna för alla

STALL ÅMINNE POKALEN
KLUBBNIVÅ: Öppen för de som ej startat på regionnivå
REGIONNIVÅ: Öppen för alla

V Ä L K O M N A!!