Välkomna!

 

T Ä V L I N G S I N B J U D A N

 

TORSDAGEN DEN 16.7.2015 KL. 17.00

 

DRESSYR

 

Klass 1 Helppo D:3 2013

-Öppen för alla

 

Klass 2 Helppo C:1 2000

- Öppen för alla

 

Klass 3 Helppo B:0 2009

-Öppen för alla

 

Specialbestämmelser:

1. Sista anmälningsdag tisdagen den 14.7.2015 till Rita (0409602264) eller via fb

2. Startavgift 8€

3. Startlistor kommer på onsdag 15.7.2015 på Stall Åminnes fb sida och hemdsidan

4. Kaffeservering

5. För att få delta måste du vara FRF-medlem eller inneha Green Card

6. Arrangören förbehåller sig rätten till ändringar

7. Rosetter till de placerade

8. Boxplats 5€

9. Tävlingsledare Rita 0409602264

 

V Ä L K O M N A!!